BHP Szkolenia, Doradztwo, Agnieszka Lubicka-Michalak

BHP AGA Logo do strony głównej

Zawsze bezpieczne rozwiązania

BHP AGA Logo do strony głównej
Przejdź do treści
Szkolenia BHP
Doradztwo
Firma BHP SZKOLENIA
jest firmą rodzinną
______________________________________

prowadzoną od około 20 lat, początkowo przez
spec. ds. BHP p. Jana Lubickiego,
od 02.05.2007 r. po uzyskaniu wymaganych kwalifikacji przez
gł. spec. ds. BHP p. Agnieszkę Lubicką - Michalak.


Firma specjalizuje się w:

prowadzeniu
szkoleń wstępnych
i okresowych
z zakresu
bhp
doradztwie
w zakresie stosowania przepisów
oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz poprawy warunków pracy,
w tym przedkładanie firmom
propozycji przedsięwzięć
technicznych i organizacyjnych
mających na celu
poprawę stanu bezpieczeństwa, higieny
i warunków pracy
prowadzeniu
postępowań powypadkowych
w razie zaistnienia wypadku przy pracy,
wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy,
wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
zdarzenia potencjalnie wypadkowego
sporządzaniu
dokumentacji powypadkowej
oraz
prowadzenia rejestru wypadków
i chorób zawodowych
ocenie
ryzyka zawodowego
na stanowiskach pracy
zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami
bieżącej kontroli
warunków pracy
oraz
przestrzegania przepisów z zakresu bhp,
pisemne informowanie firm
o stwierdzonych nieprawidłowościach
i uchybieniach
oraz
zgłaszanie propozycji ich usunięcia
informowaniu na bieżąco
firm
o zagrożeniach zawodowych,
które mają związek
z niewłaściwą ochroną pracy
dbaniu o zaopatrzenie pracowników
w odzież, obuwie robocze
i środki ochrony indywidualnej
opracowywaniu instrukcji BHP,
analizie i ocenie stanu bhp w firmie,
nadzorze bhp
oraz doradztwie
w zakresie prawa pracy,
problematyki kadrowej
oraz przedsiębiorców
Adres:
ul. POW 3 lok. 8,
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00
​​
Telefon:
609 376 007
E-mail:
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00
​​
Adres:
ul. POW 3 lok. 8,
97-200 Tomaszów Mazowiecki
© MK
Wróć do spisu treści